Westernové disciplíny

24. dubna 2007 v 20:52 |  Články(nemoci,popis koně,drezura,western)
Westernové disciplíny
disciplíny zaměřené na přiježděnost, poslušnost a ovladatelnost koně
(reining, western horsemanship, western riding, trail a western pleasure)
disciplíny pracovní
(cutting, working cow horse, team penning)
disciplíny rychlostní
(barrel racing, pole bending)

REINing

Reiningové úlohy mají odstupňovanou obtížnost: začínající, lehký a těžký reinIng. Všechny úlohy v podstatě zahrnují stejné prvky: kruhy (hodnotí se dobře patrný rozdíl mezi velikostí a rychlostí projížděných kruhů a jejich pravidelnost), přeskok - změna cvalové nohy (u lehkého reiningu s přechodem do klusu, u těžkého reiningu letmý přeskok), sliding stop (zastavení ze cvalu, při němž kůň podsadí zadní nohy, sníží záď a sklouzne zadkem do zastavení, zatímco přední nohy doklusávají), spin (obrat či několik obratů o 360° kolem vnitřní zadní nohy), roll back (obrat o 180° kolem zádi, jenž následuje okamžitě po zastavení), couvání (rovné, plynulé, ochotné a na předepsanou vzdálenost).

Při hodnocení reiningu je základem 70 bodů, k nimž se přičítají body za dobré provedení nebo se za provedení chybné odčítají.

Odkazy: www.reining.cz, www.czrha.cz, www.nrha.com

WESTERN PLEASURE

Tato disciplína je v kvalitním provedení dost náročná. Dvojice postupně absolvuje po obvodu kolbiště všechny tři chody: krok, klus a cval oběma směry podle pokynů rozhodčího. Klus a cval jsou proti klasickému anglickému ježdění velmi pomalé, ale toto zpomalení musí vycházet ze správného podsazení zadních nohou. Otěže jsou volné a přilnutí téměř neznatelné, nadměrné používání otěží je penalizováno. Dvojice musí působit dojmem naprosté uvolněnosti a pohody. Rozhodčí hodnotí reakce koně na pobídky, čistotu chodů, výraz koně, nesení krku a hlavy atd. a stanovuje pořadí dle vlastního uvážení, soutěž se tedy neboduje. Rozhodčí mimo to může od soutěžících vyžadovat pro přesné stanovení pořadí přídavné úlohy (prodloužený klus, couvání apod.)

WESTERN RIDing

Pro tuto soutěž existují dvě úlohy, přičemž obě mají společné prvky: práce ve všech chodech, couvání, překonání jednoduché překážky a několik letmých přeskoků. Právě přeskoky jsou klíčovými body úlohy, protože se hodnotí jejich čistota a přesnost provedení, stejně jako plynulost a klidné provedení celé úlohy, kdy kůň ochotně reaguje na pobídky jezdce. Dvojice je hodnocena podle stupnice 0-100 bodů, kde 70 je považováno za průměrný výkon.

TRAIL

Simuluje překonávání překážek, s nimiž se kůň setkává při práci na ranči. Dráhu trailu určuje rozhodčí. Plánek zahrnující překážky, způsob jejich překonání a chody musí dát k dispozici alespoň 1 hodinu před zahájením soutěže.

Trail tvoří celkem 6 překážek, z nichž 3 jsou povinné (průchod brankou, překonání řady kavalet, couvání) a volitelné (např. vodní příkop, přenášení předmětu, chůze přes houpačku, ustupování na holeň nad kavaletou atd.)
Nejlépe jsou hodnoceni koně, kteří si překonání překážky řeší sami, bez nebo jen s minimálními pobídkami jezdce.

HALTER

Předvádění koní na ohlávce. Posuzuje se především exteriér koně s přihlédnutím na chovatelské hledisko u jednotlivých plemen westernových koní. U nás se zatím tato soutěž nevypisuje. Na našich kolbištích ji nalezneme v trochu jiné podobě jako showmanship at halter. Jde o soutěž pro děti a mládež, při níž je hodnocen vodič a jeho schopnosti koně zvládnout a spárvně předvést.

CUTTing

Nejvíce připomíná práci honáků na ranči. Důležitou rekvizitou této soutěže je stádo dobytka, z něhož musí kůň oddělit jeden kus a zabránit mu v návratu ke stádu. Kůň je tady skutečně tím důležitějším v páru, protože veškerou práci dělá sám, jezdec je za výraznější pobídky penalizován. Časový limit je 2,5 minuty.

WORKing COW HORSE

Je další disciplínou založenou na práci s dobytkem. Oproti cuttingu zde kůň pracuje s jedním kusem. Musí jej udržet na jednom místě, musí jej dvakrát hnát po dlouhé stěně kolbiště, přičemž pravidla předepisují alespoň dvakrát změnit směr. Následuje vyvedení dobytčete na kruh ve středu a uzavření velkého kruhu ve cvalu v každém směru. Toto vše musí kůň s jezdcem zvládnout za 2 minuty. Soutěž má ještě druhou část - drezúrní. Rozhodčí vybere jednu ze tří reiningových úloh. Při shodném výsledku rozhoduje lepší výkon z první části.

TEAM PENNing

Podstatou soutěže je, aby členové družstva v časovém limitu 2,5 minuty ze stáda dobytka oddělili 3 kusy a zahnali je do malé ohrádky uvnitř kolbiště. To vše je ztíženo tím, že oddělené kusy musí mít stejná čísla nebo značky shodné barvy. Pokud tomu tak není, zůstává tým bez hodnocení.

BARREL RACing

Je to rychlostní disciplína. Vítězem se stává ten, kdo v nejkratším čase projede vymezenou dráhu. Ta je určena třemi barely umístěnými v rozích rovnostranného trojúhleníku. Jezdec s koněm musí každý barel objet a uzavřít kolem kruh, přičemž nesmí barel porazit.
Sražení znamená penalizaci 5 trestných vteřin. Barrel racing je zároveň rodeovou disciplínou.

POLE BENDing

Druhá z rychlostních disciplín, technicky náročnější. Její dráhu tvoří šest tyčí. Dvojice po projetí startovní čáry cválá k poslední z nich, objede ji a potom projede mezi tyčemi tam a zpět jako ve slalomu. Po objetí poslední tyče se vrací přímo do cíle. Každé poražení tyče je penalizováno pěti trestnými vteřinami.
Pole bending je zároveň i rodeovou disciplínou.

RODEO

Pojmy rodeo a westernové ježdění jsou často zaměňovány a mnozí diváci odcházejí z westernových závodů zklamáni, protože tam neviděli jízdu na neosedlaném koni či býkovi. Ještě dnes tak doplácíme tímto zmatkem na nesmělé začátky neznámého sportu u nás, kdy pod pojem "western" bylo zahrnuto vše, kde se vyskytoval kovbojský klobouk, páka a sedlo s hruškou, bez ohledu na to, zda se jednalo o rodeo, některou z westernových discplín či nějaký naprostý paskvil. Stejně jako westenové ježdění, tak i rodeo má své disciplíny a svá přesná pravidla.
Rodeové soutěže jsou rozděleny do dvou kategorií: soutěže s časovým limitem a soutěže s měřeným časem.

Soutěže s časovým limitem:
Při nich jde o to udržet se na hřbetě koně nebo býka po stanovený limit osmi vteřin. Jezdec se smí držet jen jednou rukou; pokud se druhou rukou dotkne zvířete, výstroje nebo sebe, znamená to diskvalifikci. Rozhodčí neposuzují jen styl jezdce, ale i "bojové nasazení" zvířete.
  • jízda na osedlaném koni (saddle bronc riding)
  • jízda na býkovi (bull riding)
  • jízda na neosedlaném koni (bareback riding)

Soutěže s měřeným časem:
Princip je jednoduchý - rychlejší vyhrává.
  • zápas s býkem (steer wrestling)
  • lasování ve dvojici (team roping)
  • lasování telete (calf roping)
  • barrel racing
  • pole bending
Zdroj:Blogy
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Jaká jezdecká disciplína se vám nejvíce líbí?

Parkur 48.1% (78)
Drezura 16% (26)
Dostihy 6.2% (10)
Vozajství 3.7% (6)
Western 25.9% (42)

Aktuální články

Reklama